Case

“Het werken met beslismemo’s, als voorbereiding op besluitvorming, heeft gezorgd voor een goed proces tussen adviseurs uit TOC en het IPM-team.”