Skip to main content

Coöperatie Civiel voor specialisten

Coöperatie Civiel verenigt zelfstandig professionals op het gebied van infrastructuur, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling met elkaar én met opdrachtgevers. Als lid van de coöperatie ben je onderdeel van een netwerk met vakgenoten die dezelfde passie hebben als jij: succesvolle projectbeheersing door middel van Systems Engineering. Als lid van Coöperatie Civiel profiteer je van waardevolle samenwerkingen. Samen kom je verder en is het leuker. Samen op een eerlijke, vrije en alerte manier.

Een netwerk van civiel- en infratechnici die elkaar versterken

Coöperatie Civiel is een netwerk van zelfstandig specialisten die werkzaam zijn in de civiele techniek of infratechniek. Professionals die graag projectmatig werken en de werkwijze van Systems Engineering omarmen.

Als zelfstandig specialist kun je rekenen op kennisoverdracht en steun van andere specialisten. Ook biedt het mogelijkheden voor interessante projecten. Als coöperatie varen we op initiatieven van leden, maar ‘vrijheid’ is een van onze kernwaarden. Jouw rol binnen de coöperatie geef je zelf vorm. Inzet is gewenst, maar je kunt naast de coöperatie ook eigen projecten runnen of onder de coöperatie eigen BV’s oprichten.

Systems Engineering als basis

Wij vinden het belangrijk dat specialisten Systems Engineering omarmen. Het doel van Coöperatie Civiel is grote projecten met een maatschappelijk belang uiterst efficiënt te laten verlopen.

Systems Engineering is de werkwijze waarmee deze grote en vaak complexe projecten beheerst worden. Het is het gereedschap voor kwaliteitsborging binnen projecten. Het wordt gebruikt om structuur in de projectinhoud en de projectinformatie aan te brengen.

Wij werken binnen de bandbreedte van het V-model, gericht op de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering, maar ook met raakvlakken op het gebied van contractmanagement en omgevingsmanagement.

Leden van Coöperatie Civiel werken allemaal vanuit hun functie met Systems Engineering. En zijn vooral actief op het vlak van planontwikkeling en contractvoorbereiding.

De leden van de coöperatie werken veelal aan overheidsprojecten die de fasering volgens het MIRT volgen en werken met wettelijke kaders zoals de Tracéwet en Waterwet.


Functies binnen de coöperatie

Functies die leden van Coöperatie Civiel vervullen zijn:

 • Systems Engineer
 • Technisch manager
 • Contractadviseur
 • Omgevingsmanager
 • Projectmanager

Werk jij als zelfstandige in een van deze functies aan maatschappelijke projecten, dan biedt Coöperatie Civiel voor jou veel voordelen.

Ook studenten zijn van harte welkom

Coöperatie Civiel is er ook voor TU of hbo-studenten die praktijkkennis of ervaring op willen doen.

Studeer je Construction management & Engineering, Civiele Techniek, Weg- en Waterbouw, Planologie, IO, Procestechnologie, Werktuigbouw of Bouwkunde?

Dan kunnen wij jou helpen. Bijvoorbeeld door inzicht te geven in welke ontwikkelrichting bij jou past, jou helpen aan een mooie stageplek en informatie verschaffen over mogelijke werkgevers na jouw studie.

Steun vanuit Coöperatie Civiel

Als lid van Coöperatie Civiel behoor je tot een netwerk van specialisten die een vangnet vormen voor elkaar. Als specialisten onderling delen we kennis en ervaringen. We ondersteunen elkaar waar nodig; er is altijd de mogelijkheid om te sparren. De coöperatie is er voor je als je bijvoorbeeld een second-opinion nodig hebt of hulp bij het opstarten van een eigen onderneming.

Deelnemen aan de coöperatie draagt bij aan jouw vakinhoudelijke, maar ook persoonlijke ontwikkeling.

Samenwerken aan projecten

Naast dat we een vangnet vormen, helpen we elkaar ook met mooie projecten:

 • We helpen elkaar aan nieuwe projecten
 • We werken graag samen binnen projecten
 • We vormen een vakinhoudelijke back-up voor elkaar

In het kort gezegd helpen we in onze projecten opdrachtgevers met de doorvertaling van maatschappelijke behoefte naar concrete uitvoerbare plannen. Binnen projecten werken we graag samen met andere specialisten onder de vlag van de coöperatie.

Werkzaamheden die we uitvoeren zijn onder andere:

 • Het opstellen van Programma van Eisen
 • Asset management
 • Risicomanagement en beheersing
 • Contractmanagement
 • Kostenbeheersing en besparing
 • Hulp bij aanbestedingsprojecten
 • Modellering van data
 • Verwachtingsmanagement

Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk grote publieke opdrachtgevers. Zoals Rijkswaterstaat, provincies, vervoerders, waterschappen en grotere gemeenten. In het verleden werkten we ook voor ProRail, havenbedrijven, TenneT & Liander.

Soms werken we voor ingenieursbureaus als RoyalHaskoningDHV, Arcadis, Antea of Sweco. Ook aannemers vallen binnen de doelgroep.

Feitelijk werken we voor alle initiatiefnemers op het gebied van infrastructuur, civiel technische projecten en ruimtelijke ontwikkeling.

 


Hoe werkt het lidmaatschap?

Als coöperatie proberen we het eigen vermogen zo laag mogelijk te houden.

 • Je kunt lid worden zonder in- en uittrede fee
 • De maandelijkse contributie bedraagt slechts €50, bedoeld als kostendekking
 • Voor opdrachten via Coöperatie Civiel hanteren we een afdracht van 5% op het verkooptarief, bedoeld als kostendekking

Zowel de contributie als de projectafdracht zijn erop gericht om dekking te krijgen voor de ontwikkelkosten van de coöperatie, zoals voor aansprakelijkheidsverzekering, ontwikkeling en beheer van de website, marketing, bijeenkomsten, sprekers, informatiemateriaal en andere middelen die de coöperatie ondersteunen.

Eventuele winst wordt aan het eind van het jaar naar rato verdeeld onder de leden.

Naast de financiële bijdrage voor de coöperatie vragen we uiteraard jouw commitment en inzet, op een gezonde manier uiteraard. We hanteren een “eerlijk” en “vrij” model, waarin we “alert” bezig zijn om elkaar te helpen. Dat zijn onze belangrijkste waarden waarmee we geloven dat ieder lid geniet van de meeste voordelen van de coöperatie.

De voordelen op een rij

 • Kennisdeling en ondersteuning van leden uit de coöperatie
 • Fijne onderlinge samenwerkingsverbanden
 • Verkrijgen van mooie opdrachten
 • Behoud van zelfstandigheid en vrijheid
 • Lage kosten door de coöperatieve vorm
Projecten in civiele en infra techniek
Coöperatie Civiel zet zich in voor droge voeten in Limburg
27 maart 2022 Nieuws
Coöperatie Civiel zet zich in voor droge voeten in Limburg
We hebben groot nieuws! Oud nieuws en nieuw nieuws.
Drie nieuwe leden Coöperatie Civiel
20 december 2021 Nieuws
Drie nieuwe leden Coöperatie Civiel
Alleen ga je sneller, samen kom je verder …
MVO en Duurzaamheid
16 september 2021 Nieuws
MVO en Duurzaamheid
Coöperatie Civiel wil graag sterk bijdragen aan ontwikkelingen rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondern…

Benut de mogelijkheden van Coöperatie Civiel

Aansluiten bij Coöperatie Civiel heeft vele voordelen. Wij vertellen er graag over. Tijd voor een kop koffie?

Privacy Preference Center