Projecten

In het kort gezegd helpen we in onze projecten opdrachtgevers met de doorvertaling van maatschappelijke behoefte naar concrete uitvoerbare plannen.

Binnen projecten werken we graag samen met andere specialisten onder de vlag van de coöperatie. We werken veel in de publieke sector aan infrastructurele klussen.

Cooperatie Civiel project Maasdijk

HEEL staat voor Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet samenwerken over de hele Levenscyclus

HEEL is een project op de Kennis- en Innovatie-agenda van het Hoog Water Beschermings Programma (HWBP).

HEEL verbindt de waterschappen op het gebied van Systems Engineering en ontwikkelt kennisproducten, aanpak en instrumenten om de toepassing van Systems Engineering in waterschapsprojecten te ondersteunen en te vereenvoudigen.

Coöperatie Civiel levert advies en ondersteuning voor de inhoudelijke producten van HEEL en de workshops.

Zo zetten we onze ervaringen uit de dagelijkse projectpraktijk weer in voor de ervaringsontwikkeling van collega’s.

Samenwerken over de hele levenscyclus via herleidbare, eenduidige en expliciete kennisoverdracht.


Werkzaamheden die we uitvoeren zijn onder andere:

Adviseur SE voor HEEL; HEEL – Waterschap Vallei en Veluwe

Adviseur SE voor HEEL; HEEL – Waterschap Vallei en Veluwe

Vervanging en Renovatie (V&R project) Hooivaartbrug; Rijkswaterstaat Noord Nederland (RWS NN)

SE-ondersteuning voorbereiding Vervanging en Renovatie (V&R) beweegbare bruggen RWS Noord Nederland.

Afbeelding weg verbreding A1 Apeldoorn-Azelo versneld

Project Verbreding Rijksweg A1 Apeldoorn-Twello (2e fase van A1 Apeldoorn-Azelo); Rijkswaterstaat

Cooperatie Civiel is betrokken bij voortgang project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Dijkversterking Tiel – Waardenburg; Waterschap Rivierenland

Versterking IJsselmeerdijk, waterschap Zuiderzeeland

Versterking IJsselmeerdijk, waterschap Zuiderzeeland

Optimaliseren Algemene Begrippen en DefinitieLijst (ABDL); Rijkswaterstaat (bijdrage aan objectdefinities tbv landelijke ObjectTypeBibliotheek)

Optimaliseren Algemene Begrippen en DefinitieLijst (ABDL); Rijkswaterstaat (bijdrage aan objectdefinities tbv landelijke ObjectTypeBibliotheek)

Team-B-Wegen;-Rijkswaterstaat-Zuid-Nederland-PPO

Team B Wegen; Rijkswaterstaat Zuid-Nederland PPO

Opstellen Klanteisenspecificatie Langsconstructies; waterschap Limburg

Opstellen Klanteisenspecificatie Langsconstructies; waterschap Limburg

Programma Onderhoud Bruggen

Programma Onderhoud Bruggen, RWS PPO ON:

  • Renovatie IJsselbruggen A12
  • Vervanging viaduct Hoog Burel
  • Groot onderhoud John Frostbrug

Vervanging en Renovatie (V&R project) Hooivaartbrug; Rijkswaterstaat Noord Nederland (RWS NN)

SE-ondersteuning voorbereiding Vervanging en Renovatie (V&R) beweegbare bruggen RWS Noord Nederland

Samenstellen Basisspecificatie Dijken (BSD 2.0); waterschap Rivierenland

Samenstellen Basisspecificatie Dijken (BSD 2.0); waterschap Rivierenland

Adviseur Systems Engineering afdeling Projectrealisatie; waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

Adviseur Systems Engineering afdeling Projectrealisatie; waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

Opstellen Plan van Aanpak implementatie IKCS bij HWBP-WRIJ; Waterschap Rijn en IJssel

Opstellen Plan van Aanpak implementatie IKCS bij HWBP-WRIJ; Waterschap Rijn en IJssel

Adviseur Systems Engineering afdeling Ontwerp en Realisatie; waterschap Aa en Maas

Adviseur Systems Engineering afdeling Ontwerp en Realisatie; waterschap Aa en Maas

Lob van Gennep; Waterschap Limburg

Lob van Gennep; Waterschap Limburg

Ontwikkelen trainingsprogramma SE en WEB; Waterschap Aa en Maas

Ontwikkelen trainingsprogramma SE en WEB; Waterschap Aa en Maas

Ontwikkeling Stationsgebied Nijmegen Centrumzijde

Ontwikkeling Stationsgebied Nijmegen Centrumzijde; Gemeente Nijmegen

Dijkversterking Pannerdense Waard

Dijkversterking Pannerdense Waard – Westervoort, WRIJ

InnovA58 Verzorgingsplaats 2.0, RWS ZN

InnovA58 Verzorgingsplaats 2.0, RWS ZN

Vervanging Prins Bernhardbrug in Hardenberg

SE-ondersteuning vervanging Prins Bernhardbrug in Hardenberg”

BasisKES RWS Regio ON

BasisKES RWS Regio ON