MVO en Duurzaamheid

Cooperatie Civiel is lid van Trees for All en draagt bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid.

Coöperatie Civiel wil graag sterk bijdragen aan ontwikkelingen rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaamheid. De Coöperatie en haar leden stellen alles in het werk om een bijdrage te leveren aan de verlaging van de CO2 uitstoot.

De focus op MVO leggen we, vanuit intrinsieke motivatie, in de projecten waaraan we werken. Niet alleen vanuit een groener bewustzijn, maar ook in sociaal opzicht. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de manier waarop we met onze klanten omgaan.

Rondom duurzaamheid heeft Coöperatie Civiel zich recent verdiept in certificering op de CO2-prestatieladder. Voor ons als kleine organisatie is deze stap helaas minder relevant en ‘lonend’ gebleken. Dit wil niet zeggen dat wij niet het thema daarmee laten voor wat het is. We hebben ervoor gekozen om mogelijke besparingen, op bijvoorbeeld energieverbruik, te behalen zonder gebruik van deze prestatieladder.

Cooperatie Civiel is bij Trees-for-All aangesloten als bomenpartner
Coöperatie Civiel ontplooit diverse initiatieven om CO2 bewust te handelen en de uitstoot te verlagen:

  • Wij zijn aangesloten bij Trees for All als bomenpartner.
  • We hebben geen kantoor. Onze leden werken vanuit huis of op locatie van de opdrachtgever. Bij voorkeur maken wij gebruik van overlegruimtes bij maatschappelijke instanties.
  • Een aantal van onze leden maakt al gebruik van een elektrische auto voor zakelijk verkeer.
  • We zetten ons in voor duurzame en maatschappelijke initiatieven, zoals deelname aan de werkgroep Waterstof bij een lokale energie coöperatie.