HEEL goed helpen

Sinds eind 2019 staat Systems Engineering op de Kennis- en Innovatie-agenda van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dat kader is project HEEL na de zomer van 2020 formeel gestart, als initiatief om Systems Engineering op programmaniveau binnen HWBP te implementeren. HEEL staat voor Herleidbaar Eenduidig en Expliciet samenwerken over de Levenscyclus.

Door het HEEL-IPM-team zijn er inmiddels flink wat stappen gezet om de opzet en uitwerking van diverse SE-processen en -producten binnen HWBP-context te starten. Vanuit Coöperatie Civiel vervullen we de rol van inhoudelijke adviseur Systems Engineering binnen dit team. Mooi om op deze wijze bij te mogen dragen aan de hoogwaterveiligheid in ons land.

Lees meer op: www.heel-nl.nu