Coöperatie Civiel zet zich in voor droge voeten in Limburg

We hebben groot nieuws! Oud nieuws en nieuw nieuws.

Waterschap Limburg heeft in november het raamcontract SE-diensten gegund aan Coöperatie Civiel! We zijn er supertrots op, maar ja, dat was natuurlijk pas stap 1.

Nu is het tijd voor stap 2, waarbij we eindelijk mogen gaan doen waar we in uitblinken! De komende 1,5 jaar vind je ons in het Limburgse en zijn we druk bezig met project Lob van Gennep. Om structuur en overzicht te brengen, door Systems Engineering praktisch toe te passen. En natuurlijk vooral om te zorgen voor droge voeten en een goede ruimtelijke kwaliteit.

Dus handen uit de mouwen!

(geen paniek, dijkpaaltjes zitten erg goed vast heeft Eline gemerkt)

Kun je ook hulp gebruiken bij het structureren van je project? Kijk wat we nog meer doen. En neem gerust eens contact op.


Drie nieuwe leden Coöperatie Civiel

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Inmiddels kunnen we je met trots melden dat de coöperatie eind 2021 Robert, Edwin en Eline heeft mogen verwelkomen! Al samenwerkend zijn we vanaf nu voor nog meer opdrachtgevers van toegevoegde waarde.

De komst van deze drie toppers zorgt er in één klap voor dat onze coöperatie groeit naar vijf leden. Dat maakt ons natuurlijk vele malen slagvaardiger. We gaan dan ook met frisse energie aan de slag. Ben je benieuwd hoe ver wij samen gaan komen? Houd deze website en Linkedin in de gaten!

V.l.n.r.: Edwin, Eline, Marnix, Robert, Erik

Kom jij ons ook versterken?

Wil jij ons helpen bij het openen van perspectieven? Lees hier meer of stuur ons dan een bericht, we vertellen je graag alles over de coöperatie en zijn benieuwd naar wat jou bezighoudt!


MVO en Duurzaamheid

Coöperatie Civiel wil graag sterk bijdragen aan ontwikkelingen rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaamheid. De Coöperatie en haar leden stellen alles in het werk om een bijdrage te leveren aan de verlaging van de CO2 uitstoot.

De focus op MVO leggen we, vanuit intrinsieke motivatie, in de projecten waaraan we werken. Niet alleen vanuit een groener bewustzijn, maar ook in sociaal opzicht. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de manier waarop we met onze klanten omgaan.

Rondom duurzaamheid heeft Coöperatie Civiel zich recent verdiept in certificering op de CO2-prestatieladder. Voor ons als kleine organisatie is deze stap helaas minder relevant en ‘lonend’ gebleken. Dit wil niet zeggen dat wij niet het thema daarmee laten voor wat het is. We hebben ervoor gekozen om mogelijke besparingen, op bijvoorbeeld energieverbruik, te behalen zonder gebruik van deze prestatieladder. 

Coöperatie Civiel ontplooit diverse initiatieven om CO2 bewust te handelen en de uitstoot te verlagen:

  • Wij zijn aangesloten bij Trees for All als bomenpartner.
  • We hebben geen kantoor. Onze leden werken vanuit huis of op locatie van de opdrachtgever. Bij voorkeur maken wij gebruik van overlegruimtes bij maatschappelijke instanties.
  • Een aantal van onze leden maakt al gebruik van een elektrische auto voor zakelijk verkeer.
  • We zetten ons in voor duurzame en maatschappelijke initiatieven, zoals deelname aan de werkgroep Waterstof bij een lokale energie coöperatie.

HEEL goed helpen

Sinds eind 2019 staat Systems Engineering op de Kennis- en Innovatie-agenda van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dat kader is project HEEL na de zomer van 2020 formeel gestart, als initiatief om Systems Engineering op programmaniveau binnen HWBP te implementeren. HEEL staat voor Herleidbaar Eenduidig en Expliciet samenwerken over de Levenscyclus.

Door het HEEL-IPM-team zijn er inmiddels flink wat stappen gezet om de opzet en uitwerking van diverse SE-processen en -producten binnen HWBP-context te starten. Vanuit Coöperatie Civiel vervullen we de rol van inhoudelijke adviseur Systems Engineering binnen dit team. Mooi om op deze wijze bij te mogen dragen aan de hoogwaterveiligheid in ons land.

Lees meer op: www.heel-nl.nu


Fase II verbreding A1 Apeldoorn-Azelo versneld!

De versnelling is gelukt! In oktober is de aanbesteding gestart voor fase II van de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo, traject Apeldoorn - Twello. Een half jaar eerder dan oorspronkelijk gepland om de bouwsector door de stikstofcrisis (..oja..) heen te helpen. Een interessant stukje snelweg, met redelijk veel kunstwerken. Coöperatie Civiel heeft meegeholpen aan het tijdig op de markt krijgen van de aanbestedingsstukken. Extra hard werken in coronatijd, maar met een goed gevoel dat we dit met het hele team geflikt hebben.