Wat is Coöperatie Civiel?

Wat is Coöperatie Civiel?

Wij zijn een coöperatie . Niet zomaar een, maar Coöperatie Civiel!

Maar wat is nu eigenlijk een coöperatie? Hieronder de meest voorkomende vragen die ik de afgelopen maanden hierover heb gekregen en natuurlijk ook het antwoord:

 • Werk je daar?
 • Nee, ik ben lid
 • Is dat een bedrijf?
 • Ja en nee. Een coöperatie kan je het beste vergelijken met een vereniging. Het is een rechtsvorm, maar kent geen aandeelhouder of baas, wel (bestuurs)leden.
 • Is dat een bedrijf?
 • Ja en nee. Een coöperatie kan je het beste vergelijken met een vereniging. Het is een rechtsvorm, maar kent geen aandeelhouder of baas, wel (bestuurs)leden.
 • Ben je geen zelfstandige meer?
 • Jawel! Ik heb me alleen met andere zelfstandigen verenigd in Coöperatie Civiel.
 • Maar wat is dan het verschil met in loondienst zijn?
 • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen opdrachten en financiën en draag ook het risico. Ik krijg betaald voor het werk wat ik gedaan heb. Valt het een keer mee, dan heb ik geluk. Valt het tegen dan heb ik pech. Ik heb dus geen vast salaris. Wat ik wel heb zijn de faciliteiten en de keuze om daar wel of geen gebruik van te maken.
 • Als lid van een coöperatie, vergelijk het met een muziekvereniging of een tennisclub, kan je gebruik maken van alle faciliteiten van de vereniging, maar staat ook niets je in de weg om je “instrument” of “racket” op te pakken en een keer met iemand anders te spelen of solo je weg te vervolgen.

trainingsprogramma_Systems-Engineering-&-Relatics

Ontwikkelen trainingsmateriaal Waterschap Aa en Maas

Ontwikkeling trainingsprogramma Systems Engineering & Relatics

Ontwikkeling trainingsprogramma Systems Engineering & Relatics

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
Samenwerking met: Ganto | www.ganto.nl

In juni zijn we samen met Ganto gestart met het ontwikkelen van 5 workshops voor Waterschap Aa en Maas. De workshops worden gebaseerd op het trainingsmateriaal van HEEL (www.heel-nl.nu), maar nu gericht op het watersysteem en de waterketen. Er komen workshops voor Systems Engineering als gedachtengoed, het klanteisenproces, structureren van informatie, eisen en verificatie en ontwerp en marktbenadering. Deze workshops bevatten ook de doorkijk naar hoe al deze informatie expliciet te verwerken is in WEB de Waterschaps EisenBibliotheek in Relatics.

In oktober kunnen alle collega’s van Aa en Maas zich aanmelden voor de workshops.


Eline van Cooperatie Civiel test dijkpaaltjes project SE-diensten Waterschap Limburg

Coöperatie Civiel zet zich in voor droge voeten in Limburg

Eline van Cooperatie Civiel test dijkpaaltjes project SE-diensten Waterschap Limburg
(geen paniek, dijkpaaltjes zitten erg goed vast heeft Eline gemerkt)

We hebben groot nieuws! Oud nieuws en nieuw nieuws.

Waterschap Limburg heeft in november het raamcontract SE-diensten gegund aan Coöperatie Civiel! We zijn er supertrots op, maar ja, dat was natuurlijk pas stap 1.

Nu is het tijd voor stap 2, waarbij we eindelijk mogen gaan doen waar we in uitblinken! De komende 1,5 jaar vind je ons in het Limburgse en zijn we druk bezig met project Lob van Gennep. Om structuur en overzicht te brengen, door Systems Engineering praktisch toe te passen. En natuurlijk vooral om te zorgen voor droge voeten en een goede ruimtelijke kwaliteit.

Dus handen uit de mouwen!

Kun je ook hulp gebruiken bij het structureren van je project? Kijk wat we nog meer doen. En neem gerust eens contact op


Leden foto Cooperatie Civiel - Edwin, Eline, Marnix, Robert, Erik

Drie nieuwe leden Coöperatie Civiel

Leden foto Cooperatie Civiel - Edwin, Eline, Marnix, Robert, Erik(V.l.n.r.: Edwin, Eline, Marnix, Robert, Erik)

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Inmiddels kunnen we je met trots melden dat de coöperatie eind 2021 Robert, Edwin en Eline heeft mogen verwelkomen! Al samenwerkend zijn we vanaf nu voor nog meer opdrachtgevers van toegevoegde waarde.

De komst van deze drie toppers zorgt er in één klap voor dat onze coöperatie groeit naar vijf leden. Dat maakt ons natuurlijk vele malen slagvaardiger. We gaan dan ook met frisse energie aan de slag. Ben je benieuwd hoe ver wij samen gaan komen? Houd deze website en Linkedin in de gaten!

Kom jij ons ook versterken?

Wil jij ons helpen bij het openen van perspectieven? Lees hier meer of stuur ons dan een bericht, we vertellen je graag alles over de coöperatie en zijn benieuwd naar wat jou bezighoudt!


Cooperatie Civiel is lid van Trees for All en draagt bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid.

MVO en Duurzaamheid

Cooperatie Civiel is lid van Trees for All en draagt bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid.

Coöperatie Civiel wil graag sterk bijdragen aan ontwikkelingen rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaamheid. De Coöperatie en haar leden stellen alles in het werk om een bijdrage te leveren aan de verlaging van de CO2 uitstoot.

De focus op MVO leggen we, vanuit intrinsieke motivatie, in de projecten waaraan we werken. Niet alleen vanuit een groener bewustzijn, maar ook in sociaal opzicht. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de manier waarop we met onze klanten omgaan.

Rondom duurzaamheid heeft Coöperatie Civiel zich recent verdiept in certificering op de CO2-prestatieladder. Voor ons als kleine organisatie is deze stap helaas minder relevant en ‘lonend’ gebleken. Dit wil niet zeggen dat wij niet het thema daarmee laten voor wat het is. We hebben ervoor gekozen om mogelijke besparingen, op bijvoorbeeld energieverbruik, te behalen zonder gebruik van deze prestatieladder.

Cooperatie Civiel is bij Trees-for-All aangesloten als bomenpartner
Coöperatie Civiel ontplooit diverse initiatieven om CO2 bewust te handelen en de uitstoot te verlagen:

 • Wij zijn aangesloten bij Trees for All als bomenpartner.
 • We hebben geen kantoor. Onze leden werken vanuit huis of op locatie van de opdrachtgever. Bij voorkeur maken wij gebruik van overlegruimtes bij maatschappelijke instanties.
 • Een aantal van onze leden maakt al gebruik van een elektrische auto voor zakelijk verkeer.
 • We zetten ons in voor duurzame en maatschappelijke initiatieven, zoals deelname aan de werkgroep Waterstof bij een lokale energie coöperatie.

Cooperatie Civiel vervult de rol van Systems Engineering binnen het HEEL-IPM-team

HEEL goed helpen

Sinds eind 2019 staat Systems Engineering op de Kennis- en Innovatie-agenda van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dat kader is project HEEL na de zomer van 2020 formeel gestart, als initiatief om Systems Engineering op programmaniveau binnen HWBP te implementeren. HEEL staat voor Herleidbaar Eenduidig en Expliciet samenwerken over de Levenscyclus.

Door het HEEL-IPM-team zijn er inmiddels flink wat stappen gezet om de opzet en uitwerking van diverse SE-processen en -producten binnen HWBP-context te starten. Vanuit Coöperatie Civiel vervullen we de rol van inhoudelijke adviseur Systems Engineering binnen dit team. Mooi om op deze wijze bij te mogen dragen aan de hoogwaterveiligheid in ons land.

Lees meer op: www.heel-nl.nu


Afbeelding weg verbreding A1 Apeldoorn-Azelo versneld

Fase II verbreding A1 Apeldoorn-Azelo versneld!

Afbeelding weg verbreding A1 Apeldoorn-Azelo versneld

De versnelling is gelukt! In oktober is de aanbesteding gestart voor fase II van de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo, traject Apeldoorn – Twello. Een half jaar eerder dan oorspronkelijk gepland om de bouwsector door de stikstofcrisis (..oja..) heen te helpen. Een interessant stukje snelweg, met redelijk veel kunstwerken. Coöperatie Civiel heeft meegeholpen aan het tijdig op de markt krijgen van de aanbestedingsstukken. Extra hard werken in coronatijd, maar met een goed gevoel dat we dit met het hele team geflikt hebben.


Cooperatie Civiel is betrokken bij voortgang project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Cooperatie Civiel is betrokken bij voortgang project Dijkversterking Tiel-Waardenburg

 

 

 

 

 

 

 

In 2020 heeft het project Dijkversterking Tiel-Waardenburg belangrijke voortgang geboekt. Het projectplan Waterwet is ter inzage gelegd en de aanbesteding is gestart. Coöperatie Civiel was betrokken.

Projectplan ter inzage
Bij een wijziging van een waterstaatswerk, zoals de versterking van de Waal(ban)dijk tussen Tiel en Waardenburg, is het maken van een projectplan Waterwet verplicht. Hierin staat wat versterkt moet worden en op hoofdlijnen hoe dit gaat gebeuren. Iedereen kan hier kennis van nemen en op het plan reageren.

Het plan is opgesteld door een team van waterschap Rivierenland en ingenieursbureau Sweco. Coöperatie Civiel heeft het eisenmanagement voor z’n rekening genomen. De systeemeisenspecificatie die hieruit resulteerde heeft ten grondslag gelegen aan het ontwerp van de dijkversterking. Tijdens de planuitwerkingsfase is dit ontwerp geverifieerd tegen de eisen en geoptimaliseerd. Zo is verantwoord dat het planontwerp het juiste ontwerp is. Deze link bevat een visualisatie van het ontwerp.Het ontwerp-projectplan Waterwet en de bestemmingsplannen liggen samen met het Milieueffectrapport, en de hoofdvergunningen van 1 december 2020 tot en met 18 januari 2021 ter inzage.

Aanbesteding gestart
Om zo snel mogelijk met het versterken van de dijk te kunnen beginnen, nadat dit planologisch-juridisch mogelijk geworden is, moet een aannemer klaar staan om het werk te gaan uitvoeren. Daarom is in 2020 een aanbestedingprocedure gestart, om de aannemer met de beste aanbieding te contracteren. Coöperatie Civiel heeft meegewerkt aan de inhoudelijke Vraagspecificatie voor dit contract. Deze specificatie bevat de eisen waar de versterkte dijk aan moet gaan voldoen, ter aantoning door de aannemer. Met behulp van Systems Engineering leggen we zo de basis voor inhoudelijke projectbeheersing en kwaliteitsborging.

De selectiefase is in februari 2020 gestart en heeft geleid tot de selectie van drie gegadigde partijen die de dijkversterking willen realiseren. In oktober is de dialoogfase gestart met deze drie partijen, welke in de loop van 2021 moet leiden tot een gunning van de opdracht aan één van de drie. Spannend!

Naar verwachting kan in 2022 dan daadwerkelijk met de versterking van de dijk tussen Tiel en Waardenburg begonnen worden. En in 2025 moet de dijk sterk genoeg zijn en aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen.